Gümüş Cevşenli Kolyeler
Organikhane
Kısmet Duası,Sevdiğine Kavuşma Duası,Evlenmek Için Dua,Hayırlı Evlilik Duası
Tılsımlı Kutular
Nazardan Korunma
Cevşenli Gümüş Kolyeler
Kısmet Açılması
Kurşun Döktürmek

Şifalı Dualar

Çeşitli Ağrılarda Okunacak Dua ÇEŞİTLİ AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI YAPILACAK MANEVÎ TEDAVİ VE DUALAR Bismillâhil kebîri neûzü billâhil azıymi miri şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâr* “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı (manevî tedavi) olarak (bu duayı) öğretirlerdi. ” Rabbünellâhüllezî fis semâi tekaddesesmüke em- ruke fis semâi vel erdi kemâ…
Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar Çıban, sivilce yada siğil üzerine tâhâ suresi 105,106,107. ayetler okuyarak meshedilir. Veya bu ayetler bir tabağa yazılır. İçerisine bir miktar yağ konur. O yağ ile ma’lul yer üzerine meshedilir. Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar
Unutkanlık hastalığı için dua Unutkanlık hastalığı için dua Aşağıdaki duayı 40 gün sabah namazından önce,evvelinde 7 fatiha okuyarak 70 defa okuyan kimsenin unutkanlık hastalığı gider ve hafızası kuvvetli olur. Unutkanlık hastalığı için dua “Allahümmerzuknaa hıfzel mursliyn.Ve ilhamel enbiyaai ve fehmel evliyaaai bi keramike ya ekremel ekramiyn ve bi rahmetike ya erhamerrahıymiyn.” Unutkanlık hastalığı için…
Göz Ağrısı Duası GÖZ AĞRISI DUASI “Allâhümme metti’nî bi basarı, ve’c’alhü’i-vârise minnî, ve erinî fi’l-adüvvi se’ri, ve’nsurnî alâ men zalemenî.” ANLAMI: “Allahım, gözümden beni yararlandır ve ölünceye kadar onu sıhhat ve afiyette kıl. Düşma­nıma karşı intikamımı bana göster ve bana zulme­dene karşı da yardım ihsan eyle.” Hayber Kalesi’nirı fethi esnasında Peygamber Efendimiz (sav)…
Sıkıntı Duası SIKINTISI ARTAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUA ibnu Mes’ud (radıyallâhu anh) demiştir ki: “Ki­min sıkıntısı artarsa şu duayı okusun: “Allahım, ben senin kulunum, kulunun oğlu­yum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elin­de. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hâzinesinden seçtiğin, sana…
Dua
Sancı Duası SANCI DUASI Sancılanan kişi, sancıyan yerin üzerine şehâdet parmağını bastırıp kaldırır, sonra da şöyle der: “Bismillâhi bi rukyeti ba’dınâ yüşfâ sakîmünâ bi izni rab-binâ.” (Buhârî, Müslim) ANLAMI: “Rabbimizin izniyle, bazılarımızın du­asıyla, bazı hastalıklarımız şifâ bulur.” Sancı için bir başka dua da şöyledir: Sancılanan yere sağ elin şehâdet parmağı bastırı­lır. Üç…
Sıkıntı Duası İÇİ SIKILAN KİŞİNİN^OKUYACAĞI DUA Esmâ Bintu Umeys (radıyallâhu anhâ) anlatıyor; “Resûlullah (sav) bana:“Sana için sıkıldığında okuyacağın bir duayı öğ­reteyim mi?” diye sordu ve şu duayı söyledi: Âllâhu, Allâhü Rabbî lâ üşriku bihi şey’en. (Ebu Dâvud, Salât 361, (1525). İbnu Mâce, Dua 17, (3882). Sıkıntı Duası ANLAMI: “Rabbim Allah’tır, Allah! Ben…
Muayen Haldeki Kadının Duası MUAYYEN HALDEKİ KADININ DUASI Sübhâne Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesifûne ve selâ- mün ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhl Rabbi’l-âlemîn.(Sâffât, 37/180-182) Muayen Haldeki Kadının Duası ANLAMI: “İzzet sahibi Rabbin, müşriklerin yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamber­lere selâm olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” Bilindiği gibi bu âyet, Kur’an okunduktan sonra, fatiha’dan önce okunur. Muayen Haldeki Kadının…
Kan Verirken Okunacak Dua KAN VERİRKEN OKUNACAK DUA Bilindiği üzere kan aldırmak, hem şahsı, hem de kan verdiği din kardeşi için faydalı bir sünnettir. Re- sûl-i Ekrem Efendimiz hacamat adıyla zikredilen kan aldırma tatbikatını bizzat icrâ etmiş, bir takım hastalıkları hacamat yoluyla gidermeyi uygun gör­müştür. Kan aldırma, yahut kan verme âdeti zamanımız­da çok modern…
Özürlü Çocuğa Şifa Duası PEYGAMBERİMİZİN ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA ŞİFA DUASI Muhammed bin Sîrin’den: Bir kadın, çocuğunu Resûl-i Ekrem (a.s.m.)’a getirip şu ricayı yaptı: -Ya Resûlallah! Bu çocuk benim evladımdır. Yaşı şu kadar olmasına rağmen, hastalık yüzünden vücudu gelişmemiş, işte böyle ufacık kalmıştır. Onu öldürmesi için Allah’a dua et… Allah Resûlü (a.s.m) cevaben: –  Hayır, ben…
Kısmet Duası
Görme Engellilerin Okuyacağı Dua GÖRME ENGELLİLERİN OKUYACAĞI DUA Resûlüllah’ın yanma görme engelli bir kişi gel­mişti. Gözlerinin açılması için dua istiyordu. Pey­gamberimiz ona: -        istersen dua edeyim. İstersen sabret. Sabret­mek senin için daha hayırlı olur, buyurdu. Görme engelli zat: -        Dua etmeni istiyorum. Yardım edecek kimsem yoktur, bu yüzden sıkıntı çekiyorum, deyince Pey­gamberimiz ona şu…
Sara duası SARA (EPİLEPSİ) NÖBETİ DUASI Bir kadın Peygamber Efendimize (sav) gelerek çocuğunun sara nöbetine tutulduğunu, bunun için kendisine dua etmesini istedi. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz ona şu âyeti okumasını tavsiye etti. “Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-mü’minîn. Ve lâ yezîdü’z-zâ- limîne illâ hasârâ.” ANLAMI: “Biz Kur’an’ı mü’minlere…
Korunma Duası ORGANLARIMIZIN ŞERRİNDEN KORUNMA DUASI “Ailâhümme innî eûzü bike min şerri sem’î, ve min şerri basarı, ve min şerri lisânî, ve min şerri kalbî, ve min şerri meniyyî.” Korunma Duası ANLAMI: “Allahım! Kulağımın, gözümün, dili­min, kalbimin ve cinsel uzvumun şerrinden Sana sı­ğınıyorum.”
Bunamadan Korunma Duası BUNAMADAN KORUNMA DUASI Hayatın sonuna doğru; yaşlılık, bunama, kimse­sizlik, fakirlik ve insanlar tarafından haysiyetsiz bir şekilde itilip kakılma gibi insan onuruna ağır gelen hallere maruz kalmaya erzel-i ömür denir. Böyle bir duruma düşmemek için şöyle dua edilmelidir: ‘‘Allâhümme innî eûzü bike mine’l-buhli ve’Mteseli, ve erzeli’i-omri ve azâbi’l-kabri ve fitneti’l-mahyâ ve’l-memât.”…
Hastanın Kendisine Duası HASTANIN KENDİNE DUASI Hasta, elini vücudunun hasta olan yerine koya­rak kendine şöyle dua eder: “Bismillah, Bismillah, Bismillah, eûzü bi izzeti’llâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâzirıı min vecaî hazâ.” ANLAMI: “Allah’ın ismiyle, Allah’ın ismiyle, Al­lah’ın ismiyle. Vücûdumda duyduğum ağrının şer­rinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan ve ağrı­dan Allah’ın izzet…
Dua
Şifa Duası HZ. EYYUB’UN ŞİFA DUASI Hz. Eyyûb (as) ‘sabır kahramanı’ olarak meşhur olmuştur. Bir insan olarak dayanamaz hastalıklara maruz kalmış, fakat insanüstü bir Sabırla tahammül etmişti. Bedenine gelen hastalıklara sabretmişti, ancak sonunda hastalık, dille ve kafole ibadetine za­rar vermeye başlayınca, kurtuluşuma vesile olan şu yakarışla halini Rabbine arzetti: “Ve eyyûbe iz…
Ağrı Duası AĞRI VE TİTREME DUASI “Bismillâhi’l-kebîr. Neûzü billâhi’l-azîmi min şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harri’n-nâr.” ANLAMI: “Büyük olan Allah’ın adıyla,Fitne ve fe­sada sebep olan damarın ve ateşin yakıcılığından Al­lah’a sığınırım.” Peygamber Hfendimiz’in (sav) ağrılara karşı tavsi­ye ettiği bir başka dua da şöyledir: “Rabbüna’llâhü’llezî fi’s-semâi tekaadase ismüke. Emru- ke fl’s-semâi ve’l-ardi…
Sara ve Cin Tasallutu Duası SARA VE CİN TASALLUTU DUASI Mü’minûn sûresinin 115. âyetinden 118. ayetin sonuna kadar okunmalıdır. “E fe hasibtüm ennemâ halâknâküm abesen ve entüm iley- nâ lâ türcaun. Fe teâlâ’llâhü’l-mellkü’l-hakku, lâ İlâhe illâ hû. Rabbü’l-arşl’l-kerîm. Ve men yed’u maallâhi ilahen âhere lâ bur- hâne lehû bihî, fe innemâ hisâbühû inde rabbihî; innehû…
Sara Nöbeti Duası SARA (EPİLEPSİ) NÖBETİ DUASI Bir kadın Peygamber Efendimize (sav) gelerek çocuğunun sara nöbetine tutulduğunu, bunun için kendisine dua etmesini istedi. Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz ona şu âyeti okumasını tavsiye etti. “Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-mü’minîn. Ve lâ yezîdü’z-zâ- limîne illâ hasârâ.” Sara Nöbeti Duası ANLAMI: “Biz…
Hastanın Kendisine Ettiği Dua HASTANIN KENDİNE DUASI Hasta, elini vücudunun hasta olan yerine koya­rak kendine şöyle dua eder: “Bismillah, Bismillah, Bismillah, eûzü bi izzeti’llâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâzirıı min vecaî hazâ.” Hastanın Kendisine Ettiği Dua ANLAMI: “Allah’ın ismiyle, Allah’ın ismiyle, Al­lah’ın ismiyle. Vücûdumda duyduğum ağrının şer­rinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan…
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
hediye
Facebook
Twitter
Güzellik Sırları,Saç Güzellik Sırları,Cilt
Güzellik Sırları,Makyaj Güzellik Sırları,Moda
Güzellik Sırları,Estetik Güzellik Sırları,Zayıflama

Dua / Katagoriler

Dua / Etiketler
Dua,Dualar
Arşivler
Logo
Email
RSS
Gplus
twitter
Facebook
bocek ajans